NedNed   HjemTil hovedside
En ikke-kommissærs dagbog - det er min egen . . . . . . . . . ....
Dagnat

Juli 97. Kære dagbog.
Jeg planlægger en hjemmeside. Der skal være et afsnit med en beskrivelse af mine programmer, så både nuværende og fremtidige brugere kan se lidt om, hvad de indeholder.
Der skal også være et afsnit, hvor brugere af landbrugsprogrammer kan se, hvor de kan få en uvildig vejledning - ( svaret er ganske vist, at det kan han ikke, men det skal jo pakkes pænt ind, så ingen bliver stødt ! )
Der skal også være et afsnit vedrørende den aktuelle miljødebat og landbruget.

August 97.
Det kniber lidt med ideerne til det om miljøet. Men så døde Mariager Fjord.
Det kunne måske give lidt øvelse med at skrive et læserbrev.
Jyllands-Posten er sikkert et godt sted at begynde, her er der en masse mennesker med mere eller mindre kendskab til gødskning, der skriver om iltsvind, algeforekomster og "kunstgødning".
Det må kunne give nogen ideer til min hjemmeside.

Et par dage senere. Så er læserbrevet sendt via E-mail - det er let. Titlen var noget i retning af "Miljøanalfabetisme ?".
Der var i indlægget en del kendsgerninger, som det kunne være på sin plads at informere læserne og politikerne om.
Selv om kendsgerninger ofte virker distraherende på en god debat.

Ca. 10 dage senere. I dag fik jeg brev fra JP. Desværre var der ikke plads til det ellers udmærkede læserbrev.
Det blev jeg noget knotten over, men de skal selvfølgelig også have plads til et indlæg fra en læser, der brokkede sig over TVs studieværternes rædselsfuldt dårlige udtale af "a"-erne der lød som "ææ.."-er. ( Måske var det omvendt) . Det skrev jeg også til dem ved det næste læserbrev, hvor jeg stillede Martin Glerup (MF for S) nogle spørgsmål. Bl. a. efterlyste jeg dokumentation om sammenhængen mellem tilførsel af "kunstgødning" og udvaskning af nitrat.
Der var nogle flere spørgsmål, men de må have været for svære for miljøordføreren, for han har ikke svaret på dem endnu. Der har Sten Gade og Henning Gjellerod i øvrigt heller ikke, jeg har endda spurgt dem 2 gange.
Men det er også et par år siden. E. Gerner (R) og K.Tovborg har heller ikke svaret på de samme spørgsmål, de har nok for travlt med at planlægge skatter på "kunstgødning" eller TV-arbejde.
Måske skulle jeg prøve at spørge dem igen, de har nok glemt det.

Et par dage senere. Dagbladet har optaget mit indlæg om Mariager Fjord.
Måske er der biologer eller politikere, der kan hjælpe med lidt oplysninger om, hvor man han læse om "kunstgødningens" farlighed for iltsvind og forekomst af giftige alger.
Det sagde en biolog fra Ringkøbing Amt - ( jeg fik ikke fat i navnet !) til TV-Midt-Vest for et par år siden.
Det var der i øvrigt flere andre SFre der også gjorde.

September 97. I dag læste jeg en artikel - DOS er død - Windows - leve.
Det er jo rart at følge med, da jeg laver programmer til DOS-styresystemet.
I stedet for 3-4 tastetryk for at få en udskrift i et DOS-program der skriver tekster i 25 linier på skærmen, kan man i Windowsprogrammer nøjes med 17 klik på musen for at få samme resultat.
Så kan man desuden vælge mellem 20 forskellige skrifttyper og lige så mange størrelser på skrifterne.
Det tager ikke ret meget længere tid - blot ca. 1/2 minut ved opstarten og det samme for udskrifterne, der dog stadig vises som almindelig tekst.
At programmerne fylder 10 gange så meget som DOS-udgaverne betyder ikke noget, da harddiskenes kapacitet bliver større og større.
Windows-programmer er også mere kreative.
Her kan man få mange effektive timer til at gå med at "pudse" skrivebordet op, flytte ikoner, defragmentere harddisken, optimere de enkelte programmers egenskaber etc.etc.
Alt sammen forøger det arbejdsglæden og dermed effektiviteten i det daglige arbejde.
Det er heller ikke særlig tit, at Windows går i sort længere.

September 97. Ritt Bjerregaard har en artikel i "Ingeniøren", hvor hun fortæller om det miljømæssige fremskridt, katalysatorerne har på miljøet.
Det formindsker udslippet af CO2 skriver hun.
At dømme efter reaktionerne var det en ret stor overraskelse for de fleste ingeniører, at katalysatorerne havde denne virkning.
Det er rart at have en kommissær, der kan højne debatniveauet i vore fagblade.

Okt. 97. Nu har den travle miljøkommissær endelig besøgt os i embeds medfør . For at spare tid, medbragte hun sin kommissærbil + chauffør - dog ikke i flyet - den kørte ad landevejen til Århus og omegn. For ikke at belaste Danmarks CO2 kvote har chaufføren sikkert tanket op i Frankrig, Belgien, Holland og i Tyskland.
Det er ganske smart af vor kommissær at sørge for, at medarbejderne bestiller noget.
Medens de dansksprogede sikkert har travlt med at skrive næste dagbog, kan chaufføren holdes i god form med ved at køre solo 2000 km. Det giver en fin rutine - og så er han beskæftiget med noget fornuftigt.

Okt. 97. Ritt Bjerregaard har udsendt et vigtigt dokument EU-kommissærdokument.
Der skal holdes et stort møde i Kyoto i Japan, hvor Jordens ledere skal vedtage planer for at forhindre at ozonhullerne bliver større. De fleste regnede ellers med, at det var CO2 reduktion, det handlede om.
Miljøspørgsmål er nu også så indviklede, at det ikke er noget at sige til, hvis Ritt ikke har læst hele dagsordenen.
Hun har sikkert også travlt med at organisere, hvorledes hendes private kommissærbil kan overføres til Japan på den mest miljørigtige måde.

Okt. 97. Statsminister Poul Nyrup (Dybkjær) var i TV klart på svinenes side i aften. Han havde været på besøg fornylig. Landmanden hed efter sigende ikke Stoltenberg.
Det gik som sædvanlig cykelhjælm i sagen, da politikere fra oppositionen benyttede sig af ufine metoder, og ville have at vide, hvem han havde besøgt. Det viste sig, at det var over 10 år siden og han havde set en TV-udsendelse.
Det skal man også have tid til som politiker, så man ved, hvad politik der skal føres.
Landbruget med Gemælke i spidsen var ikke sene til at komme den betrængte statsminister til undsætning - det fik hurtigt arrangeret et besøg i den svinestald, som alle troede Poul havde besøgt.
Så nu er alibiet i orden. Desværre var Lone ikke med, der er nogle, der mener, at det er hende, der bestemmer det hele.
Det er nu nok bare noget oppositionen siger.
Det gik i øvrigt som man kunne forvente, besøget bestyrkede statsministeren i sine tidligere udtalelser og holdninger - ingen slinger i valsen her.

Nov. 97. Svend Auken skal også til Japan og give amerikanerne tørt på. Til JP udtalte han inden afrejsen, at nu skulle der handles, CO2 -problemet skulle løses.
Det var ganske vist ingen beviser for, at CO2 havde nogen virkning overhovedet, men det var jo at godt formål at spare på olien.

Nov. 97. Vor forskningsminister Jytte (Lykketoft) Hilden kæmper en brav kamp for, at den opvoksende ungdom i Folkeskolen skal blive godt rustet til fremtidens krav. Målet er en computer til hver. I modsat fald vil vi have 2 klasser - et taberhold, der ikke har haft EDB i skolen, og et vinderhold, der har haft fuld adgang til egen computer i skolen.
Erhvervslivet forstår ingenting. De mener, at nutidens EDB-programmer er så lette at gå til, at blot 2 ugers træning kan klare de nødvendige krav.
Jytte har ret som altid. Hun har ikke selv haft EDB i skolen. Det har medarbejderne i ministeriet heller ikke.
Måske har vi her grunden til, at der åbenbart er gået cykelbukser i statens internetsider, der stadig ikke fungerer endnu flere år efter de skulle være klar.
www.danmark.dk kommer nok engang - om ministeren til den tid hedder Jytte - ja det vil vise sig.
Hun kan nu lidt mere end at starte et tekstbehandling - hun har fået sit billede og cv. på nettet - men det er godt nok under parti-hjemmesiden.

Nov. 97. I dag prøvede jeg at logge mig på Venstres side ( Venstre = Uffes parti ). Der havde jeg været tidligere. Der var en side, jeg gerne ville besøge igen. Den så ud, som om Frank Dalgaard havde læst korrektur. Den kunne måske anvendes i diskussioner om Folkeskolens manglende evne til at lære eleverne dansk.
Det blev nu ikke til så meget. Det første, jeg mødte var et vindue, der høfligt spurgte mig om jeg ville modtage en "cookie". Det svarede jeg nej til, da jeg ikke ville have min harddisk fedtet til.
Det hørte den politiske hjemmeside ikke efter, den spurgte igen om det samme. Det udviklede sig hurtigt til en hårdnakket duel mellem hjemmesiden om mig, hvem der havde den største tålmodighed.
Maskinen vandt. Efter ca. 35 nej-klik opgav jeg kampen og afbrød. Ud til højre med Venstre. 1 : 0 til Uffe.
Cookies er et fortidslevn, der af flere grunde ikke tjener noget fornuftigt formål - i hvert fald ikke på en politisk hjemmeside. Men det er nok bare "blær" fra programmørens side.
Det tager blot unødig besvær at slette disse ting unødvendige ting fra harddisken bagefter.

Nov. 97. Den travle S. Auken var i Bilka i Holstebro i dag.
Han reklamerede for økologiske fødevarer inden kunder gik i OBS.
De er meget sundere end de andre fødevarer sagde Svend.
Med en solid erfaring på egen krop i 1.5 år, kan det betale sig for vore forskere at høre godt efter.
Svend skulle også prøvesmage 3 forskellige varer og gætte, hvilke der var økologiske og dermed smagte bedst.
Det gjorde han med sikker mund - 2 rigtige og en forkert blev det til.
Det resultat var bedre end de 2 TV-kokke - Mogens Brandt og Conrad - , da de for længe siden skulle finde ud af, hvilke kyllinger, der smagte bedst - "papkyllingen" eller frilandskyllingen.
De gættede dengang forkert og valgte papkyllingen som den mest lækre ( Axelborg ).
Denne prøvesmagning blev der ikke plads til i TV-avisen eller i madprogrammerne.

Nov. 97. Så har der været kommunalvalg igen. Nu er det også 3 år og 10 måneder, vi sidst har hørt fra dem.
Her i det lokale var der op til valget nogen kritik af, at man havde ansat flere offentlige - stik imod den politik, partiet ville føre.
Borgmesteren forklarede, at det skyldes borgerne ønskede et højere serviceniveau.
Det lød da meget fornuftigt selv om jeg ikke var blevet spurgt i den sag. Det har nok været en lobbyist på rådhuset. Det tyder på et godt samarbejde mellem V og S. Det kunne mange andre kommuner lære noget af.
Det var nu meget lettere i gamle dage, da der var borgerlister eller upolitiske lister til. Der vidste man da, hvad man fik for sin stemme.

Dec. 97. I dag gav Ritt B. Al Gore tørt på ovre i Japan. Det gjorde Svend også. De var begge skuffede over den amerikanske vicepræsident.
Han har sikkert ikke sovet ret godt efter denne omgang.
Svend Auken kan nu det der med at tryne de "afdankede cowboys over there ".

Dec . 97. Vore håndboldpiger tabte 21:21 til Rusland.
Det skyldes ikke mindst en tilskuer, der sprællede rundt og distraherede dem. Han skulle sendes hjem.
Det var vist en politiker, der havde fri for arbejde.

11. dec . 97. Per Stig Møller bakkede i radioen vore folk i Japan op og roste alle derovre - også miljøorganisationerne, der jo skulle være utilfredse med alting.
Også Per Stig var helt klar over, at det ingen nytte gjorde på det fremtidige klima.
Det viser, at mange af vore politikere ofte er bedre orienterede, end de giver udtryk for i den offentlige debat.

11. dec. 97. I dag læste jeg i et EDB-blad, at der var lavet et program, der kunne skaffe mere plads på harddisken - mindst 5 MB mere.
Det har alle brug for. Programmet var stort og indviklet og det fylder godt 10 MB på harddisken.

12. dec. 97. I aften havde Bjørn Elmkvist igen ofret sig og optrådte i TV ( igen ).
Han skulle dennegang forsvare sit og de radikales sympati for de samspilsramte kriminelle.
Det gjorde han på vanlig udmærket måde - voldsofrene kan jo bare få en solid erstatning.
Der er derimod meget store problemer for kriminelle med bl.a. integrering efter endt straf, stramninger på uledsaget udgang, etc.
Jo Bjørn klarer sig altid fint i TV, jeg synes det er synd, at der er så mange, der ikke kan lide ham.

14. dec. 97. I dag blev vi ( damerne) verdensmestre i håndbold med en stor sejr over Norges jenter med 33:20. Et passende resultat.
Jeg lagde mærke til, at tilskueren med sygekassebrillerne ikke hoppede rundt. Det var sikkert en medvirkende årsag til at vi vandt.
Blandt tilskuerne så man bl.a. Poul Dyb..- undskyld - Nyrup. Han så noget eftertænksom ud. Han funderede sikkert over, hvor lidt plads der var til tilskuerne - der var meget mindre plads end en so har i den stald han lige kom fra, mere i retning af burhøns.
Det får han sikkert gjort noget ved når han har været en tur på Færøerne.

18. dec. Ritt havde taget en fridag fra sit kommissærarbejde for at møde op i retten. Det kunne godt betale sig. Hun fik 1 mio. kr. i erstatning fordi Politiken udgav hendes dagbog helt gratis.
Det var en fin timeløn. Vi må håbe hun deler pengene med de medarbejdere, der skrev den rent.
Seidenfaden synes det var en rimelig pris for at udgive dette litterære mesterværk. Måske skulle han overveje at genoptrykke det.

19. dec. Så nu har USA sendt en fodnote med en klage over Auken for bl.a. at lække oplysninger. Det var de ret sure over.
Svend var ikke overrasket over klagen - lynet slår ofte ned i høje træer, sagde han.
Statsministeren blev tilkaldt som dommer. Han holdt naturligvis med Svend. Jo, hvis der er to der står sammen i politik, så er det Poul og Svend.
TV- sportskanalen går ind. Preben Elkjær skal have nyt job igen og TeleDanmark har fået tømt lidt ud i sin pengetank. Et par fejlberegninger af taksterne via EDB får snart balance i regnskabet.
Gud ved hvad det næste projekt med at tabe penge bliver ?
Lykketoft har jo solgt butikken. Han fik en bedre pris end vi fik for de Vestindiske øer, men han er jo også uddannet økonom.

20. dec. Freddy Blak, Eu-parlamentariker (S) fik et par lussinger i Parlamentet af en portugisisk kollega, da Freddy på på sin sædvanlige diplomatiske måde beskyldte ham for at være korrupt.
Mon Pia Kjærsgård sender et julekort sydpå i år?

ChaCha
Enhver offentliggørelse af nedenstående dagbog vil blive mødt med et krav på ikke under 7 mio kr.
Det gælder ikke for Thøger Seidenfaden, der gratis må anvende teksten i enten fuld eller hel størrelse.

Op Til top   HjemTil hovedside


Nr.12. :   *      Opdateret d. 22-12-97