NedNed   HjemTil hovedside

Dagbogsuddrag fra en ikke-kommissær ..... Dagbogsuddrag fra en ikke-kommissær .....

DagNat

Uge 51 1998. - Røde Khmer.
Året slutter med et positivt tegn - Røde Khmer-ledere undskylder folkemordet på over 1 mio. mennesker - endda 3 gange. De beklager endda rigtig meget. Derfor mener de, at man bør glemme sagen.
Brian Nielsen - prof. bokser med hang til at køre hurtigt - har bestået køreprøven. Så nu kan han fuldt legalt køre bil igen. Til det formål har han erhvervet en Mercedes med 300 HK og 5 km/l. Så nu kan han igen komme hurtigt gennem byerne på vejen.

Uge 50 - Slaget om efterlønnen.
Statsministeren kom lidt i modvind for sit forsøg på at bevare efterlønnen. Han tog bl.a. hensyn til udslidte fiskefiletarbejdere (m/k) på 60 år - hvorimod de golfspillende advokater og lektorer ikke havde hans sympati.
Men hvad så med friske, 60 årige golfspillende filetarbejdere med en solid kapitalpension og i god kondition? Eller hvad med udslidte, 60 årige advokater og lektorer? Nå, de kan naturligvis oprette en kapitalpension.
Finansminister Lykketoft har skiftet standpunkt i al stilfærdighed. Siden han jordede Vernersens synspunkt om at indregne kapitalpensionen i efterlønnen (se uge 48), har han efterfølgende anvendt selv samme ide i sit udspil til reform på efterlønsområdet.
I modsætning til statsministeren behøver han ikke at sige undskyld til befolkningen i TV.

Uge 49 - Salmonellakontrol.
Danmark har vel nok verdens bedste laboratoriekontrol. Tænk bare på, at vi kan finde spor af Roundup i destilleret vand.
Landmand Ejler Svendstrup fra Nr. Felding har fået oplyst, at hans svin var inficeret med salmonella. Endda på trods af, at han ingen dyr har! Historien melder ikke om han også har fået afregning på disse svin - men her sætter man nok grænsen.
Det minder lidt om den fynske landmand, der for mange år siden fik afregning fra mejeriet med opgivelse af mængde og fedtprocent. Mejeriet var åbenbart ikke klar over, at han for længst havde solgt besætningen.
Svend Auken har udnævnt en partifælle til formand for Skjern Å-gruppen. Den heldige er Bjørn Westh, der ikke opnåede valg til Folketinget.
Han har åbenbart alle de kvalifikationer, der skal til for at varetage denne post efter Aukens mening, han har absolut ikke haft noget med denne flod at gøre, har ikke deltaget i udredningsarbejde, diskussioner om denne eller på anden måde haft noget som helst at gøre med denne å.
Vi kan herfra ønske ham tillykke med posten og fortælle, at han skal køre mod sydvest fra sit domicil i Skals. Og han behøver ikke at vende nogle stene her - ifølge Auken er de alle blevet vendt i denne sag.
Jytte Hilden (Lykketoft) er blevet fyret fra DR, hvor der giver er alt for mange SFére inde. Hun havde såmænd blot lavet en udsendelse om et firma, hvor hun sad i bestyrelsen - det hed ikke Jubii - det gjorde det andet som ikke blev omtalt - og som hun ikke har aktier i.

Uge 48 - Kapitalpension.
For kort tid siden blev et folketingsmedlem (Vernersen (S), Holstebro) sat grundigt på plads af Nyrup og Lykketoft. Han mente det var en god ide at modregne kapitalpensionen i efterlønnen. Det indgik absolut ikke i partiets planer.
Nu er der indgået forlig om at medregne kapitalpensionen i den fremtidige efterløn!

Uge 46 - Diplomatik.
Bjørn Elmquist har igen markeret sig. Han går ind for, at Danmark retsforfølger en tidligere præsident med diplomatstatus. Og her gik vi alle og troede, at Bjørn E. var modstander af at fængsle kriminelle!!
Eller er valgkampen allerede begyndt?

Uge 45 - Nyrup for retten.
Statsministeren får ikke lov at være i fred ret længe ad gangen. Han skal slæbes i retten af folk, der ikke synes om at kriminelle bliver arresteret - i hvert fald ikke af tysk politi.

Uge 43 - politisk historie.
Folketinget har fattet glødende interesse for Danmarkshistorie. Nu vil have undersøgt, om PET har været for hemmelig i sine fortidige undersøgelser. Frank Jensen - justitsminister - har fundet et stykke papir om PET´s mulige suspekte undersøgelser for 30 år siden. En undersøgelse a´la´ Nørrebrosagen måtte der til.
Oppositionen synes, at man skulle gå meget længere tilbage i tiden. Men Frank sagde nej - 1968 var et passende årstal. Efter megen polemik måtte Nyrup på banen - nu måtte man gerne benytte arkiverne fra arbejdernes efterretningstjeneste.
Den havde ganske vist været tilgængelig hele tiden, men da Nyrup ville åbne det allerede åbne arkiv, ja så lukkede man straks arkivet.
Et nyt stykke papir blev fundet - nu vil Frank Jensen gå tilbage til 1948.
Mon Frank Jensen finder flere stykker papir, så vi får 1. verdenskrig med? Hvem ved.
Som gamle Parkinson har udtrykt det i en lov:Ethvert arbejde tager den tid, der er til rådighed.

Uge 42 - Yo-Yo og Salmonella.
Yo-Yo-feberen er over os igen. De kan fås i alle prislag fra 10 kr for nybegyndere til over 1000 kr. for de mere professionelle.
De gamle travere - "Jorden Rundt" - "Gå tur med hunden" m.fl. kan ethvert skolebarn lave.
En ny variant hedder "Clinton" - den er vist for de mere øvede.

Måske kunne en variant hedde "Salmonella" - ordet dukker op med jævne mellemrum og forsvinder igen - akkurat som en Yoyo.
Sidst fandt forskerne Salmonella i en kalkun, hvorefter det løb verdenspressen rundt.
Opdagelsen var god nok - det var det deres egen medbragte teststamme de fandt! Så forsøgsbetingelserne har været i top!

Uge 41 - Folketingets sommerferie er slut - desværre.
Poul Nyrup vil atter engang have ventelister på sygehuse nedsat. Økonomien har det meget dårligt - det er udlandets skyld. Der er færre arbejdsløse end der har været - det er regeringen skyld.
Når betalingsbalancen har det skidt taler man om over- eller underskuddet på Statens finanser - og omvendt - det er meget indviklet at følge med i det aktuelle.
Siden Lykketoft lavede århundredes handel ved salg af Tele Danmark til en stråmand, er aktierne i dette selskab steget ca. 50 % - vi har på den måde tabt ca. 10.000.000.000 kr - jo de kloge narrer de mindre kloge.
Der er vist også noget med, at 10 % af aktierne på regeringens hænder skal makuleres nå handelen gik i orden - så omgik man loven med ikke at sælge 50 % af aktiekapitalen. Ærgerligt - når aktierne nu er blevet noget værd - og det endda på trods af, at lovindgreb har beskåret TeleDanmarks indtægter.
Ikke sært at Lykketoft ikke kan udfylde sin egen selvangivelse.

Viagra-pillen blev frigivet under stor bevågenhed fra pressen. Den stiveste i den historie var, at medierne belejrede landets apoteker for at berige deres udsendelser med beretninger om køer ved skranken. Men til stor skuffelse for pressen blev danskerne hjemme denne mandag - de eneste køer var fotografer og journalister. Om de havde recepter med melder historien ikke noget om.

Uge 40 - Roundup i drikkevandet endnu engang!!
Igen er der fundet glyphosat i grundvandet - skulle Greenpeace mon endelig få ret i en undersøgelse, de ikke selv var herre over?
I en radioquiz gyste journalisten over målingerne - det må jo være meget giftigt med al den omtale, stoffet får. At stoffet end ikke er sat i fareklasse er uden betydning i mediekredse - koffein i kaffe er 30 gange så giftigt! - og så er det endda ikke glyphosat, der er tale om, men nedbrydningsproduktet AMPA.
Et par dage efter viste nye analyser ingen spor efter stoffet - hvor det blev af, er der ingen der ved. Et simpelt gæt er, at det slet ikke har været der.

Cheminova Agro laver nu forsøg på mennesker med insektmidlet Malathion - en fætter til Parathion. Det skal de af hensyn til det amerikanske marked.
Cheminova forsikrer, at det er ganske ufarligt. Men for en sikkerheds skyld anvender man forsøgspersoner fra Skotland - sikkert mod en kontant erkendtlighed.

Lektor Lomborg har skrevet bog "Verdens Sande Tilstand"- et modstykke til en amerikansk miljøaktivist rapport - "Verdens tilstand".
Bogen har vakt panik i de sande miljørigtige kredse, som nu har travlt med at rakke den ned. Pudsigt nok giver de Lomborg ret på langt de fleste punkter!
Æbelø er blevet fredet på en strækning. Årsagen er den fortjenstfulde, at myndighederne vil beskytte en rovfugl, hvis den nu skulle komme forbi engang og får lyst til at slå sig ned på dette sted. Man må håbe, at vedkommende rovfugl kan læse, hvor den skal opholde sig.

Uge 39 - Boneloc -
Efter DT-140, hvor Statens Serum Institut med stor tilfredshed har sat gang i debatten om vækstfremmerne med en falsk meddelelse - er det velgørende at se, at man nu gør endnu et forsøg på at belyse skandalen om brugen af Boneloc. Man har udpeget en ekspert blandt læger til at kontrollere kvaliteten af de foretagne operationer.
Her har man peget på den læge, der har foretaget en del at disse operationer. Det er da geni alt - hvem har bedre kendskab til at vurdere operative indgreb end den, der har foretaget dem?
Metoden kan med fordel anvendes mange andre steder. Hvorfor ikke lade Engell analysere sin egne blodprøver for sprit - er Per Stig mon bedre til den opgave?
Eller lade Ole Stavad kontrollere sin egen rolle i Himmerlandsbanken - nå det gjorde han vist også.
I forvejen kontrollerer kommunerne jo sine egne rensningsanlæg og slammet herfra - det er ikke farligt siger de til de landmænd, der skal modtage slammet, vi har jo selv undersøgt det. De vil ganske vist ikke give nogen garanti - men alligevel.

Uge 37 - Endnu mere Salmonella DT 140
Farcen med Salmonella fortsætter. Statens Seruminstitut (Gerner) udtaler, at det slet ikke var vækstfremmernes skyld med de resistente bakterier. Det var den almindelige medicinering af mennesker og dyr.
Det ser Jyllands-Postens lederskribent ikke - landbruget får det gule kort.
En anset mikrobiolog finder ud af, at den 62-årige dame slet ikke døde p.g.a. Salmonella - den blev bekæmpet på behørig vis - men derimod af noget helt andet.
JP undskyldte i en ny lederartikel.
Gerner synes at fejlinformationerne har været nyttige - så får vi da vækstfremmerne forbudt udtaler han.
Hvad skulle medierne dog gøre uden de mange forskellige uenige eksperter?

Computere er ikke tilladt i forbryderjagt - i hvert fald de store forbrydere. Jagten på selskabstømmere skal foregå med blyant og papir - alt andet vil kollidere med registerloven. Det vil Stavad nu se på atter engang - men registre en nu engang til for lovlydige borgere!

Uge 36 - Salmonella DT 140
En 62 årig dames dødsfald gav anledning til mange overskrifter. Det første dokumenterede tilfælde af dødsfald, der kunne direkte tilskrives anvendelse af vækstfremmere i landbruget. Carsten Koch - p.t. sundhedsminister - var da heller ikke sen til at love et hurtigt indgreb. Ham bør vi nok over Sikkert noget hurtigere end til at erstatte de ulovlige fradrag som mange pensionister blev udsat for af skattevæsenet. Der havde man god tid.
Fødevareministeren fulgte godt med - blot måtte det ikke koste noget. Landbruget lovede at gøre noget inden jul - blot skulle ministeren fra Vorbasse love at gøre en indsats for kontrol med import af fødevarer.
Det kunne han ikke love - det ville nok koste for mange penge - og forbrugerne skal vel også selv bestemme, hvad de vil købe?

Uge 35 - PET
Frank Jensen - vor unge justitsminister - vil have PET kulegravet - gerne for lukkede døre - og fra tiden før han gik i skole. Det er godt at han nu har tid til at dyrke sine historiske interesser efter at have passiviseret Rockerne.
Lad os få PET ud i lyset - når bare de kriminelle beholder deres ret til at bære elefanthuer under deres demokratiske hærgen på Nørrebro og lignende steder.

Uge 34 - mere Salmonella.
TV-avisen kunne berette om massive angreb af den farlige Salmonella DT 140 bakterie var fundet i et parti franske (!) kyllinger, der var blevet solgt i det københavnske område. Desværre glemte den tydeligt rystede oplæser at oplyse, hvor mange dødsfald der var sket p.g.a. spisning af de fine, lækre statussymboler af franske kyllinger.

Uge 32.s nyheder - Syge svin. Gensplejsede fødevarer.
30 % af de slagtede svin er syge.
TV-avisen beretter om 30 % af de slagtede svin har været syge - en markant stigning. En SFér (Jørn Jespersen) kunne fra sit eksil i Faxe straks se årsagen som manglende velfærd etc. etc.
De fleste af dyrlægernes bemærkninger går på halebid, skæve tryner, spor af tidligere forkølelser o.lign.
Man må formode, at folk i lønningsklasse som MFére og journalister ikke har haler, tryner og grisetæer på deres menukort.
Dyrlægerne er ved at være klar med en bedre statistisk EDB-behandling af deres bemærkninger fra slagtebåndet - så TV er som sædvanlig på forkant med nyhederne.
Gensplejsning.
Det kan man dog ikke sige om de gensplejsede fødevarer, der ifølge en forsker skulle forringe immunforsvaret. De har p.t. "glemt" at fortælle, at vedkommende forsker er fyret p.g.a. manipulation med kostplanen til forsøgsdyrene - det har de nok have overset i TV.

Juli 98
Tour de France - EPO - En Pinefuld Oplevelse.
Zülle blev fældet på en hårprøve - på det felt har Pantani og Riis en naturlig fordel.

Salmonella reddede sammen med EPO medierne m.h.t. stof i agurketiden - den blev fundet alle steder. SF og K´s vågne folk har kaldt ministeren fra Vorbasse til forhør adskillige gange - han skulle mindst sige undskyld. En gang var ikke nok for de effektive MFére - de ville have mest muligt PR ud af den sag.
Heldigvis kunne Dam Christensen oplyse, at de havde fået de ønskede oplysninger om DT 104, de havde blot ikke læst på lektien - men det er der nok for få stemmer i. Siden har der været ro om sagen

Sommerens joke stod Meteorologisk Institut (MI) for. MI gav for nogle år siden Voldborg mundkurv på vedrørende langtidsprognoser for vejret med den begrundelse, at de var for usikre.
Nu gør de det selv. De lovede ca. 1. juli at vi ville få tropevej de næste par måneder med 70 % sikkerhed - og det har så regnet lige siden.
MI er bedst til udsendelsen "Vejret i går". Der må være uorden i den automat, man trækker eksamensbevis som meteorolog.

.

25- 28.6. 1998
Så er der klar til 3 dages strabadser ved Landsstævnet 1998 i Silkeborg.

Uge 26
Vort landshold havde klart vundet over Sydafrika, hvis dommeren havde været af normal, europæisk standard.
En dansk spiller scorede ægte rødt med højre knæ - at det blev mellem benene på en modspiller burde ikke have medført rødt kort, men derimod en advarsel til den sydafrikanske spiller for ikke at flytte sig i tide - og gult kort for nøl.
I stedet gik det gule kort til Peter Schmeichel, hvilket var uretfærdigt - der var da masser af tid tilbage.
Når man ser på tilskuernes reaktion må det undre, at nogle kan mene i fuld alvor, at faren for Europas Forenede Stater er overhængende. Selv Drude må vel kunne indse at hendes frygt er ubegrundet - men det er måske ikke det, det handler om i EU-debatten?
En kvinde på 28 år er blevet dømt til at betale 300 kr. for at have klappet en mand bagi, der hvor ryggen ender. Nu vil betjenten forlange 5000 kr i erstatning for tort. Det synes jeg er i overkanten - jeg ville godt gøre det gratis!

I en bog om IT hedder det bl.a.:

Mere tydelig og klart kan det vel ikke udtrykkes.

Uge 25
D. 21.6. fik Nana Emilie´s lillebror navn. Tillykke til Andreas Krogh Lorenzen.

Uge 23 - pinsepakken.
Da Mogens Lykketoft overtog regeringen/finansministeriet var Danmark på afgrundens rand.
Ved hjælp af salg af Hypotekbank, TeleDK og indførelse af pinsepakken må man konstatere, at vi er kommet et stort skridt fremad.

Uge 22 - EU- afstemningen.
I det overståede valg til EU var ikke særlig mange klar over, hvad vi skulle stemme om. Men stemme skulle vi - siger grundloven - fordi vi ville miste noget suverænitet til fællesskabet. Det synes alle var en god ide.
Så i stedet diskuterede man noget helt andet, der ikke kom de sager ved, som afstemningen drejede sig om.
Resultatet viste et klart flertal for at blive i unionen.
Og nu kan J.P. Bonde igen ånde lettet op - hans medlemskab af Parlamentet er sikret mange år fremover.
Debatten viste, at Pia ved mere om politik, end mange går og tror.
I EU-debatten forklarede hun flere gange, hvorledes der skulle stemmes - enten et kryds ved JA - eller et kryds ved NEJ! Noget har hun opfattet.
En vælger foreslog efter valget, at der indførtes en tredje mulighed - Det rager mig en papand! Der ville han have sat sit kryds. Nu blev det i stedet det sikre - det modsatte af, hvad Holger K. anbefalede!
Pia K. har ret - lad dog folket få mange flere folkeafstemninger om alt muligt - det er ægte folkestyre!

Uge 20 - Alzheimers!
Den seneste forskning viser, at rygning forøger risikoen for at få Alzheimers sygdom.
Den forrige teori gik på det modsatte - nemlig at rygning forebyggede Alzheimers sygdom.
Nu har de, der er blevet rygere for at forebygge lidelsen et problem - nemlig at blive afvænnet med at ryge.
Den lette metode er at vente på nye forskningsresultater, der måske vil vise det modsatte?
Rygere har mange problemer.

2. maj. Strejke
* Statsministeren forsikrer, at regeringen ikke vil blande sig i arbejdskonflikten - så det gør den jo sikkert snart.
Fagbevægelsen forsikrer, at strejken ikke går ud over sagesløse mennesker, der ikke er omfattet af konflikten.
Landbruget kan dog betale for at få slagtet sine dyr. Gartnerierne betaler selv for sine planter som de plejer.
* Set: Opskrift søges til 1 kg gær + 15 kg rugbrød + 18 liter letmælk. Hvem kan hjælpe?

30.04 - 1. maj forberedelser
Nu er der snart 1. majmøder. Dem er der 2 grunde til at deltage i - Øl og bajere.
Staten har nu opgivet et projekt med at programmere en browser til Internettet.
Inden de konkurrerede Bill Gates og Netscape ud, opgav de projektet. (Mon det var Jytte Hilden, der fik ideen til browseren?)
1 million kr. smidt direkte ud af vinduet - det er billigt sluppet.

28.4. EU.
S. Auken, Danmark, fortæller svenskerne, at han ikke vil have et svensk indkøbscenter liggende i Skåne - det er alt for tæt på Danmark.
Så vi må formode, at svenskerne siger undskyld og i stedet fortsætter med at handle i Danmark.
P. Nyrup har ingen kommentarer, men der er heller ikke nogen, der har spurgt om hans mening.
Drude har begået en EU-valgplakat, hvor hun truer med, at 50 mio. polakker vil komme med i EU, hvis vi siger JA til Amsterdamtraktaten.
De handler da ellers heftigt ind i danske butikker allerede nu.
Når politiet konfiskerer varerne, siger de flinke dommere, at de skal sige undskyld og sende varerne til Polen fordi der ikke er prismærkerne er blevet væk - så må de jo være gratis!

26.4. Somaliland
Forleden sendte vi 5 politifolk + 3 somalier til Somaliland for at opfylde Nyrups løfte om at sende Somalierne hjem igen.
Desværre havde politiet glemt at fortælle Somalierne, at de ankom. Derfor blev de sendt tilbage igen.
Så sendte vi politiet derned igen for at give Somaliland en undskyldning for forglemmelsen.
Desværre glemte politiet at fortælle Somalierne, at de var på vej for at give en undskyldning for at glemme at sende besked.
Er du forvirret? Så vent til næste afsnit.

24.4. Skat - strejke.
Der skal ikke pilles ved skatterne på denne side af juni lovede statsministeren.
Så det gør de jo nok kort tid efter 1. maj.
Der udbryder strejke fra mandag. Regeringen griber absolut ikke ind - parterne må selv klare sagerne, sagde Poul Nyrup med fast stemme.
Så efter 1. maj får vi jo nok et lovindgreb.

18.4. ØK
ØK flygter til Østen med en milliardgæld. De har solgt bygningerne til "Alm. Brand" og fyrede 50 % af sine medarbejdere.
Det havde måske været bedre at have solgt til "Kgl. Brand" ?

17.4. CD-politik.
Før valget lovede CD at støtte de borgerlige. Lige efter valget gik de i valgforbund med alle de andre.
Vi holder altid vore valgløfter, siger den altid korrekt påklædte Arne Melchior!

15.4. PET- hemmeligt agentvæsen.
Nu vil Folketinget have PET til at offentliggøre deres hemmelige aktiviteter - herunder hvem de hemmeligt overvåger.
Hermed har Folketinget bevist, at de klarer sig udmærket uden B. Elmqvist.

14.4. DR og Mariager Fjord
Så har DR-1 gjort det igen. En lang udsendelse om Mariager Fjord med faglig hjælp fra sognepræsten, biologer, landmænd og en enkelt professor.
Alt sammen udmærket, hvis blot man ikke kørte i samme rille, der viser, at TV er uegnet som formidler af saglig information.
Landbrugets gødskning er hovedproblemet - det var udgangspunktet.
Trods tusindvis af vandprøver fra Fjorden i sommer er det endnu ikke lykkedes at få oplyst de aktuelle tal for Fjordens kvælstofindhold i sommeren 98, der uden tvivl var meget lille.
I stedet havde TV fundet løsningen - suge jordvand op i et glas for at måle kvælstofudledningen fra de enkelte marker - hvorfor går man ikke blot til amtet og får oplyst de faktuelle tal for 1997 og for sommeren - ja det er lidt af en gåde.
Man har en besynderlig tiltro, at biologer er eksperter på planteernæring og udvaskning.
Hadsund kommunes renseanlæg kan fortsat i al ubemærkethed udlede ulovligt store mængder stoffer - herunder kvælstof - mon Miljøkontorets krav til at opfylde de lovmæssige krav senest 1.2. 1998 er opfyldt? TV-1 gav ikke svaret!

12.4. Vandmiljøplan II
Vandmiljøplan II vil ganske vist ikke få nogen målelig miljøforbedrende virkning, men det er et fint beskæftigelsesprojekt.
Administration og kontrol af den nye gødningslov vil koste ca. 20 mio. kr. Det giver mange nye arbejdspladser.
For at skaffe plads til al den kontrol og administration skal der nybygges for ca. 10 mio. kr.
Med de sædvanlige budgetoverskridelser, når staten er bygherre, kan man roligt fordoble tallene. (Jfr. Storebæltprojektet, Postterminalen, Skjern Å-projektet, Bilgravs Bro, Brundtlandcentret o.m.a.)

8.4. Museskader.
Der er ved at være megen snak om museskader. TV har talt med en pædagog fra lærerhøjskolen, der så meget usikker ud ved problemet - men hun mente for en sikkerheds skyld, at computere måtte designes om.
Sjovt nok har ingen tænkt på at løse problemet ved at vænne sig til at bruge begge hænder til at styre musen!.
Altså kun en af gangen!

25.3. Pia fik bank.
Pia fik klø på Nørrebro. Det frydede mange sig over - i hvert fald på den yderste venstrefløj. De går kun ind for vold når det gælder deres ideologiske modstandere.
Det var 5-6 modige unge mennesker, der i fællesskab fik klaret den opgave.

22.3.
Så har der været valg af formand for Folketinget. Ivar Hansen trak Ivar Hansen. Det har han gjort før.
Lodtrækningen skete i en kinesisk vase. Det må tages som en politisk tilkendegivelse af, at Danmark har lukket Kina ind i varmen igen.
Statsministerparret gør meget ud af dyrevelfærd. Så meget, at der blev trykt en valgplakat, der uden tvivl sikrede flertallet ved det nu overståede valg.
Poul har for nylig set en svinestald indefra. Det var måske derfor, at han nu kastede sig over tremmekalvene.
De har ganske vist være forbudt i Danmark længe, men sådan små detaljer skal man ikke lade sig bremse af.
Det gjorde en anden Poul heller ikke da han skulle være dus med dyrene - han tog helt til England for at få billeder fra svinestalde uden vinduer - dem kunne han ikke finde her i landet. Det sidste forsøg fra Poul´s side på at lave seriøse dyreudsendelser.

21.3.
Der er udbrudt ufred på Christiansborg. Uffe er gået af - en ny leder skal vælges. Han vil naturligvis ikke påvirke valget af sin efterfølger - blot det bliver Fogh Rasmussen.
Per Stig Møller ville ikke stå tilbage, så han gik også af - Hans Engell (ikke hans skytsengel) skulle blot også med ved samme lejlighed.
Til erstatning for Møller blev Møller & Møller valgt som fredsbevarende styrke i gruppen.
Så kan vi jo "sjusse" på, om der bliver fred i gruppen.
Poul Nyrup kunne slet ikke få plads i TV p.g.a. disse sager til offentliggørelse af sin "nye" ministerliste, der må vente til der er faldet ro over gemytterne.
Ja, lediggang er roden til megen ondt.

19.2.
Nyrup har udskrevet valg - så fik Uffe alligevel ret. Han blev så kisteglad, at han vendte flyveren halvvejs til Paris.
Halvdelen af valgkampen i TV går vel som den plejer med at svare på spørgsmålet, om hvem der skal være statsminister.
Oppositionen vil gerne have regeringsmagten for en ny politik - d.v.s. man fører stort set den samme som før, de fleste ting de er uenige om, har man alligevel stemt for. Man skulle jo gerne have indflydelse.
Jeg håber, den nye regering vil forkaste det nytteløse luksusprojekt "Sydløsningen" ved Skjern Å, som ingen gavnlig effekt har på vandmiljøet i Ringkøbing Fjord..

12.3.
Så fik vi det valg, som Uffe har tryglet om gennem 4 år.
100 stemmer på Færøerne satte Poul og Lone i stand til at beholde regeringsmagten.
Så Lykketoft sælger nok ikke øerne i denne omgang.
Så nu er vejen banet for vedtagelsen af vandmiljøplan II, som ingen målelig virkning vil have på vandmiljøet. Men det har biologerne sikkert en god bortforklaring på.
T. Simonsen kan fremlægge sit forslag til flygtningelov, der sikrer, at alt går som det plejer.
Og skibene kan fortsætte uantastet med at udlede god, brændbar olie ud i havet - men fuglene har jo heller ikke stemmeret. De må nøjes med S. Aukens sympati.
En del glædede sig over, at B. Elmqvist ikke blev valgt - måske lige bortset fra enkelte i Horsens.
Jytte Hilden synes det var synd for hende selv, at hun ikke blev valgt. Derfor gav hun også sin valgbestyrelse en ordentlig opsang - de skulle have sørget for at hun blev valgt. Hun skulle skifte dem ud så inden forskningen går i stå.
Tillykke til Jan Sjursen - Danmarks dyreste folkepensionist - med sit første valg til Folketinget. Han går ind for, at de danske landmænd skal have kompensation for tab ved indførelse af vandmiljøplan II.

27.2.
I dag har mit barnebarn Nana på 2 år fået en lillebror og 5-årige Philip har nu en fætter.
Hunden "Skipper" er igen rykket en plads nedad i den lokale hakkeordenen.

15.2.
Folketinget har vedtaget en ny plan for at frelse vort vandmiljø og sikre vore efterkommere en tryg verden. TV viste en kisteglad Sten Gade.
Han var så lige så kisteglad som Svend Auken, da han fik tildelt EU´s miljøagentur (Gud ved, hvornår vi får gang i dette organ, der ikke måtte ligge tæt op ad Risø?).
Forbruget af handelsgødning skal sættes ned - det er ganske vist kun husdyrgødningen, der forurener, men sådan nogle detaljer tager man ikke så tungt på i Folketinget.
Sten Gade havde gerne set endnu skrappere forholdsregler for at sikre bl.a. Mariager Fjord for fremtidige iltsvind som vi så det i 1997 (og flere hundrede gange siden Istiden).
Endnu ingen har ingen vist interesse i at undersøge, om analysetallene fra sommerens vandprøver viser om kvælstofindholdet var stor i sommer i vore kystnære farvande. Gud ved, hvad der sker, når de bliver offentliggjort i foråret og sikkert viser et lavt N-indhold?
Landbruget er utilfreds med, at Venstre gik med i forliget.
Venstre forklarer det med, at ved at indgå forliget undgik man at venstrefløjen fik indflydelse på den i øvrigt samme lov.
Ja - politik er de umuliges kunst!
"Med lov skal man Land bygge" står der på indgangsdøren.
"Fælles uvidenhed gør stærk" ville være et aktuelt alternativ til denne tekst.

5.2.
Skatteminister C. Koch synes det var en god ide at opkræve skat for brug af varevogne til personlig kørsel - så kunne man ved en senere lejlighed betale pengene tilbage nå når bilisterne havde ført bevis herfor (i retssalen?).
Efter nogen avisdebat synes Povl Nyrup ikke om ideen (på tragikministerens vegne, der meget gerne vil forøge ratsikkerheden for bilisterne.)

2.2.
- Stor opstandelse. Dronningen havde inviteret politikeren Torben Lund med ledsager til en fest. Samme Torben Lund har besluttet at afslutte sin karriere som politiker og i stedet lade sig vælge ind i EU-parlamentet. Nå det er vælgerne, der bestemmer det så en god valgkamp er vigtig.
Det forstod Holger K. Holger og konen - går ind for unionen gav flertal for de 4 forbehold - som godt nok ikke ret mange kender.
Nå, det er nok ikke nogen god ide at Torben genbruger dette slogan - Holger K. har efterfølgende skiftet konen ud med en anden.

29.1.
Nu er den gal igen i Irak efter at Hussein har inddraget de fleste større bygninger som sine personlige paladser.
En dansk militærekspert udtalte til TV-avisen, at Irak havde så mange biologiske våben, at de vil kunne slå hele Jordens befolkning ihjel 3 gange!. Det er værre end gensplejsede sojabønner.
En sædvanligvis påliderlig kilde skrev, at Clinton sikkert var lige så hurtig med raketterne som med lynlåsen - hvad den så ellers mente med det.

26.1.
Den danske nation er optaget af Færøsagen. Uffe vil gerne have en rigsretsag mod Jytte Hildens pæne mand - Mogens.
I USA er man mere optaget af præsidentens evt. virilitet, som man her mener er upassende stor.
Her i landet havde man ingen betænkeligheder ved at udpege end borddame til præsidenten under hans besøg her sidste år - men det var ganske vist også inden de seneste "afsløringer".
I Frankrig synes man det hele er noget pjat - her går man for længst indført sex for alle - herunder også for præsidenter.
I USA fører Justitsministeriet sag mod Bill Gates fordi han forærer et program væk.
Alle øvrige forbrugere klager over for høje priser. Helt almindelige er de ikke derovre på den anden side af "dammen".

12.01.98
Vi skal spare på CO2-udledningen. En af vejene er at afbrænde halm i kraftværker.
På Enstedværket i Sønderjylland har man efter politikernes påbud investeret i et anlæg for 4-500 mio. kr.
Uheldigvis er lastbilerne nødt til at køre op til 600 km med halmen for at få den så billigt som muligt, at den samlede CO2-udledning bliver større end før. Men politikerne har da vist deres gode vilje.
Den lille havfrue på Langelinie har mistet hovedet igen. En kvindebevægelse har påtaget sig skylden for mordet. Næste gang tager vi "tissemanden" udtaler de. Det bliver nok lidt mere vanskeligt end med hovedet.

07.01.
Nyrup er på Færøerne. Det er sikkert fordi Uffe har frarådet. Der er andre, der mener, at han skal blive deroppe. Det er ikke let at være statsminister.
Der skal ikke snakkes bankskandale siger Nyrup. Og så snakker de mest om banksagen.
Bare jeg havde været kunde i Den Danske Bank. Så kunne man da have fornøjelsen af at skifte til en anden bank.
Lokalt er der stadig megen diskussion for eller imod Skjern Å.
Det haster imidlertid med at få anvendt de mere end 250 mio kr. som en genopretning til det gamle åløb koster.
Ellers risikerer man, at Ringkjøbing Fjord kommer sig helt af sig selv.
Det var oprindelig denne fjords tilstand, der gav anledning til hele postyret om Skjern å.
"Fuglene er væk - fiskene er væk" sagde en miljøminister dengang. Det ønsker lodsejerne engang imellem er rigtigt, når de får ødelagt deres afgrøder af store flokke af dette fjerprydede dyr. Jan. 98
Da vor nye flygtningeminister var i medierne for nylig nævnte han, at der i 97 var givet varig opholdstilladelse til ca. 1000 personer. Journalisten rettede tallet til godt 8000 stk.
De kunne måske indgå et politisk kompromis og regne med tallet ca. 5000 stk. for 1997. 1. jan.98
Det forlyder fra sædvanligvis velunderrettet kilde, at Freddy Blak er blevet æresmedlem af Arbejdernes Bokseklub, hvor han vil træne til fremtidige debatter i EU-parlamentet.

Op Til top   HjemTil hovedside

line

Nr.13.:  *