NedTil bund     HjemTil hovedside

FAQ / OOS -
ofte stillede spørgsmål i have- og landbrug.

  1.Myrer, småkravl.  2.Sølvkræ.  3. Hvepse, gåsebillen o.a.
 4. Muldvarpe  5. Mosegrise.  6. Snegle.
 7. Græsplænen  8. Hekseringe  9. Ukrudt i haven
10. Kvik. Padderokke. Bjørneklo. 11. Alger, mos og laver 12. Salt i haven.
13. Kompost. 14. Jordens pH. 15. Hvorfor bliver jorden sur.
16. Jordanalyser. 17. Kalkning. 18. Vanding.
19. Kartofler, hypning 20. Melede kartofler 21. Blå kartofler
22. Kartofler, forspiring 23. Kartofler, skadevoldere 24. Kartoffelsorter til haven.
25. Frø fra egen avl 26. Lidt om rust 27. Modning.
28. Planteværnsmidler. 29. Aske i haven 30. Gødskning  


1. Myrer, edderkopper o.a. småkryb.
Til top

2. Sølvkræ, "sølvfisk"
Til top

3. Hvepse, Gedehamse, Oldenborrer, Gåsebillen.
Til top

4. Muldvarpe.
Til top

5. Mosegrisen eller vandrotten
Til top

6. Snegle i haven.
Til top

7. Græsplænens pleje.

Til top

8. Hekseringe i græsplænen.
Til top

9. Ukrudt i græsplæne og prydhave

Græsplænen

Ukrudt i fortov, fliser.
Ukrudt i prydhave

Til top

10. Kvik, Padderokke og Kæmpe-bjørneklo i haven
Til top

11. Alger og Laver.
Til top

12. Salt som planteværn i haven.
Til top

13. Kompostens pasning.
Til top

14. pH - jordens surhedsgrad.
Til top

15. Hvorfor bliver jorden sur?
Til top

16. Jordbundsanalyser.
Til top

17. Kalkning af haven.
Til top

18. Vanding.
Til top

19. Hvorfor hypper man kartofler?
Til top

20. Melede kartofler.
Til top

21. Blå kartofler.
Til top

22. Forspiring af kartofler.
Til top

23. Skadevoldere i kartofler.
Til top

24. Kartoffelsorter til spisebrug.
Til top

25. Frøudsæd fra egne afgrøder.
Til top

26. Solbærrust - Ærterust - svampe med værtsskifte.
Til top

27. Modningsproblemer.
Til top

28. Planteværnsmidler til havebrug.
Til top

29. Aske i haven.
Til top

30. Gødskning

Link til en omfattende haveside: Havesiden kan-lir.dk


Op Til top     HjemTil hovedside


   Oprettet 01.07.2001 - *     Opdateret d. 09.04.2013