NedTil bund    HjemTil hovedside
QUIZ . . . ... Drum • 1. Hvad giver størst udvaskning af nitrat?
  ="Kunstgødning"/ handelsgødning. * = Gødskning med gylle. * = Dyrkning af bælgplanter.

 • 2. Hovedparten af den nitrat, der findes i grundvandet stammer fra:
  = Fra luften og nedbøren. * = Fra jordens organiske stoffer. * = Fra "kunstgødning".

 • 3. Protein i planterne er opbygget af:
  = Aminosyrer. * = Fedtsyrer/ fedtstoffer. * = Glukose / druesukker.

 • 4. Hvorledes begrænses kvælstoftab ved udvaskning bedst?
  = Nedpløjning af halm/ grøntgødning. = Nedsætte forbruget af "kunstgødning".* = Drive økologisk landbrug.

 • 5. Hvad virker bedst til planterne:
  = Husdyrgødning/gylle. * = Handelsgødning ("kunstgødning") = Afgasset gylle.

 • 6. Hvor stammer hovedparten af det nitrat fra, som vi indtager dagligt?
  = Fra drikkevandet. * = Fra kødvarer. * = Fra grøntsager.

 • 7. Hvilket næringsstof udvaskes lettest fra jorden?
  = Fosfat (H2PO4-) * = Kalium (K+) * = Kvælstof/nitrat (NO3-)

 • 8. Hvorledes er de danske grænseværdier for giftstoffer i forhold til WHOs normer(guidelines)? = Højere end WHOs normer. = Vi følger WHOs normer. = Mindre end WHOs normer.

 • 9. Herbicider (ukrudtsmidler) optages af planten hovedsageligt:
  = Fra jorden via rodhårene. * = Gennem bladene. * = Gennem bladets lbralteåbninger.

 • 10. Hvorledes optages næringsstoffer af planten?
  = Som elektrisk ladede ioner. * = Som rene grundstoffer. * = I organisk form.

 • 11. Hvilke fødemidler er de sundeste?
  = Fra traditionelle landbrug. * = Ingen forskel. * = Fra økologiske landbrug.

 • 12. Hvilken effekt har nitrat (NO3-) i vandmiljøet i kystnære områder?
  = Øger væksten af giftige blågrønalger.* = Øger væksten af grønalger. * = Hæmmer algevæksten.

 • 13. Hvilken gasart er ikke en "drivhusgas"?
  = Vanddamp (H2O) * = Metan (CH4) * = Svovlaerosoler(SO2 m.fl.)

 • 14. Hvilken er den mest effektive drivhusgas?
  = Kuldioxid - CO2 * = Metan - CH4* = Vanddamp - H2O

 • 15. Hvor stor andel af elproduktionen i EU-området bliver dækket af A-kraft i 2002?
  = Mindre end 5 % * = 5 - 10 % * = Over 20%

 • 16. Hvor er marktabet af kvælstof størst:
  = Bælgplanter. = Roer + gylle. = Hvede + kvælstofgødning.


  
   Mailadresse, hvor du sender fra .......... :
  E-mailadresse, hvor svaret skal sendes til :
  Navn (valgfri) ................... :
  Postnr./ By (valgfri) . . . . . . . :
 • Op Til top   HjemTil hovedside
  ©Per @. Hansen - Opdateret 01.06.2015 *