Til bund

Landbrugsstatistik 2001 - 2002. AfrundetTil top

Til topTil top

6. Ændrede regler for beregning af antal dyreenheder.(DE)

1 dyreenhed =:*) Hvis 70 % af arealet til rådighed for udbringning udgøres af roer, græs og græsafgrøder. Kilde: Miljøstyrelsen.

Til top


Kilde: Danmarks Statistik. Landøkonomisk oversigt 2000.
Til top

ammoniak
Til top


*) Bejdsemidler ikke medtaget.

behandlingshyppighed
Til topTil top

13. Købekraft og fødevarer

priser
Figuren viser, at den fornødne arbejdstid for at kunne købe 1 kg landbrugsvare er blevet mindre gennem årene.

Op Til top


Kilde: Danmarks Statistik, Landøkonomisk Oversigt.

Læs endvidere:

  1. Dansk landbrug - Landboforeningerne , Axelborg. Her kan downloades statistik vedrørende landbrug.
    Tallene på denne side er taget fra landøkonomisk årbog, som kan hentes i sin helhed via linket ovenfor.

Oprettet 15-04-2000 -  Opdateret juni. 2014