NedTil bund
Program til styring af markvanding.

DLE-VAND er et effektivt EDB-redskab til at styre en ejendoms vandingsregnskab med et minimum af registreringer.
Programmet kan optimere en ejendoms vand- og energiressourcer.
 1. Brugeren registrerer de enkelte marker eller "træk "
  1. Længde af træk.
  2. Afgrøde.
  3. Jordtype.
 2. Brugeren skal i vækstsæsonen registrere følgende :
 3. Programmet kan bl.a. beregne og udskrive:
  1. De enkelte "træk's " vandbalance.
  2. Vandingsprognose for de enkelte marker/ træk.
  3. Grafisk fremstilling af de enkelte markers vandingsbalance og -behov.
  4. Vandingsbehov

  5. Vandingsprioritering af de enkelte marker/træk efter behov.
  6. Køretid og kørehastighed for de enkelte vandinger.
  7. Beregning af total vandtilførsel for de enkelte marker/ træk.
  8. Notatliste.
 4. Administration

Op Til top

Bar


Nr.4. :      Opdateret d. 30-01-99 Oprettet 25.10.1998  ** Opdateret d. 20-04-2004