PFAS

Emner Hvad er PFAS Pressen om PFAS Årsager til PFAS Links/Kilder   Til toppen Hvad er PFAS Per- og polyfluoralkylforbindelser eller PFAS (fra engelsk: perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances) er en undergruppe af fluorerede organiske stoffer (PFC fra engelsk polyfluoro compounds). Det er alkylforbindelser (kulstofkæder) hvor flere hydrogenatomer er udskiftet med fluoratomer. Hvis alle hydrogenatomer er […]

Gødskning (Planteernæring og udvaskning)

Emner Mikro- og makronæringsstoffer Planternes optagelse af næringsstoffer Binding og udvaskning af næringsstoffer Husdyrgødning / handelsgødning (“kunstgødning”) Næringsmangel Gødskning med kvælstof / N- kredsløbet Næringsbehov N, P og K Kilder til kvælstofforsyningen og udvaskning. N-balance Kildemateriale, litteratur, dokumentation Til top Mikro- og makronæringsstoffer Makronæringsstoffer er grundstoffer, som planterne bruger i mængder over 1 kg pr. […]

Privat

Lidt om værten – Nogle få oplysninger om mine faglige forudsætninger for udarbejdelsen af denne hjemmeside. Som agronom har jeg i nogle år arbejdet i en landboforening indenfor planteavl. Derefter har jeg gennem en årrække været faglærer på en landbrugsskole. Fagområderne har omfattet bl.a. planteernæring, jordbundslære, fysik, energiproblemer, elforsyning, a-kraftværker og deres drift m.v. For […]

Rapporter download

  Erik Somer er fhv. overingeniør i Miljøstyrelsen. Hans redegørelsen over hans uenighed med DMU vedrørende iltsvind og kvælstof han hentes i pdf-format her – 2.5 MB. Redegørelse af civ.ing Erik Somer Kvælstof, alger og iltsvind. Min uenighed med DMU Redegørelse af civ.ing. Erik Somer Kvælstof, alger og iltsvind. Min uenighed med DMU. Bjørn Lomborgs […]

Faglige links

Faglige links AgroNET med mange link Landbohøjskolen Forsøgscenter Foulum Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Landboforeningerne, Axelborg Danske Landbrugsskoler Landbrugets Produktoplysning Effektiv Landbrug, Landbrug Fyn & -Syd. Artikler, link m.v. Miljøministeriets hjemmeside ØkoWeb-portal DMU – Danmarks Miljø Undersøgelser Knudstrupgård v. Søren Ilsøe Et praktisk landbrug. Oplysninger og kommentarer m.v. Kaare Grodals hjemmeside Debat om landbrugsemner Downloadning af diverse […]

EDB-vanding

DLE-VAND er et effektivt EDB-redskab til at styre en ejendoms vandingsregnskab med et minimum af registreringer. Programmet kan optimere en ejendoms vand- og energiressourcer. Brugeren registrerer de enkelte marker eller “træk ” Længde af træk. Afgrøde. Jordtype. Der er fast indlagte faste data for : Jordens vandkapacitet De enkelte afgrøders vandingsbehov Dato for start og […]

EDB-kvægavl

Følgende fortælles lidt om de enkelte programmers muligheder. Landbrugselever og -skoler kan få særlige vilkår, hvis de vil benytte programmerne efter skoleopholdet i deres arbejde. Det samme gælder for skoler og for demoprogrammer til interesserede. Aftale herom kan ske til aftales med mig – eller man kan henvende sig til forhandleren evt. via E-mail. (Se […]

Pulterkammeret

  Regneopgaver for 7. klasse gennem diverse undervisningsreformer! * * * 1 9 5 0 * * *   En landmand sælger en sæk kartofler for 20 kroner. Produktionsomkostningerne er 4/5 heraf. Beregn fortjenesten.   * * * 1 9 6 0 * * *   En landmand sælger en sæk kartofler for 20 kroner. […]

Fup & Fakta

Nitrat er giftigt og giver bl.a. risiko for mavekræft og “blå” børn. Denne påstand er ikke påvist i de undersøgelser, der er foretaget indtil nu. “Blå børn” eller methæmoglobinæmi er en lidelse, der forekommer hos spædbørn indtil ca. 3 mdrs. alderen. Det skyldes, at nyfødtes blod indeholder en speciel form for hæmoglobin, der lettere omdannes […]