PFAS

Emner Hvad er PFAS Pressen om PFAS Årsager til PFAS Links/Kilder   Til toppen Hvad er PFAS Per- og polyfluoralkylforbindelser eller PFAS (fra engelsk: perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances) er en undergruppe af fluorerede organiske stoffer (PFC fra engelsk polyfluoro compounds). Det er alkylforbindelser (kulstofkæder) hvor flere hydrogenatomer er udskiftet med fluoratomer. Hvis alle hydrogenatomer er […]

Gødskning (Planteernæring og udvaskning)

Emner Mikro- og makronæringsstoffer Planternes optagelse af næringsstoffer Binding og udvaskning af næringsstoffer Husdyrgødning / handelsgødning (“kunstgødning”) Næringsmangel Gødskning med kvælstof / N- kredsløbet Næringsbehov N, P og K Kilder til kvælstofforsyningen og udvaskning. N-balance Kildemateriale, litteratur, dokumentation Til top Mikro- og makronæringsstoffer Makronæringsstoffer er grundstoffer, som planterne bruger i mængder over 1 kg pr. […]