Landbrugsstatistik

Emner

Arealbenyttelse og udbytter

Husdyrbestand – Danmark – EU

Husdyrproduktion

Dyreenheder, harmonikrav

Eksporttal – incl. FEOGA-udbetalinger

Forbrug af plantenæringsstoffer

Forbrug af planteværnsmidler

Ressourceforbrug – energi m.v.

Købekraft og fødevarer

Til top

Arealbenyttelse og udbytter


Til top

Husdyrbestand – Danmark – EU


Til top


Til top
(1000 stk.)


Til top


Husdyrproduktion


Til top


Til top

Dyreenheder, harmonikrav

Ændrede regler for beregning af antal dyreenheder.(DE)

1 dyreenhed =:

 • 0.85 malkeko, tung race, årskøer
 • 1 malkeko, Jersey, årskøer
 • 4.4 søer m. grise til 7.2 kg, årssøer.
 • 175 smågrise, 7.2 – 30 kg prod. dyr.
 • 36 slagtesvin 30 – 100 kg prod. dyr.
 • 30 slagtesvin 30 – 98 kg prod. dyr.
 • 2900 slagtekyllinger 40 dage, prod. dyr.
 • 170 høner, årshøner

  • I alt var i 1991  2.345.000 dyreenheder.
  • I alt var i 19961  2.431.000 dyreenheder.
  • I alt var i 2001  2.524.000 dyreenheder.


Til top


*) Hvis 70 % af arealet til rådighed for udbringning udgøres af roer, græs og græsafgrøder. Kilde: Miljøstyrelsen.


Til top


Til top

Eksporttal – incl. FEOGA-udbetalinger

Kilde: Danmarks Statistik. Landøkonomisk oversigt 2000.

Til top

Forbrug af plantenæringsstoffer – 1000 tons


Til top

Forbrug af planteværnsmidler


Til top

ammoniak

Til top

behandlingshyppighed


Til top

Ressourceforbrug – energi m.v.

Til top


Købekraft og fødevarer

priser

Figuren viser, at den fornødne arbejdstid for at kunne købe 1 kg landbrugsvare er blevet mindre gennem årene.


Til top


Kilde: Danmarks Statistik, Landøkonomisk Oversigt.

Læs endvidere:
 1. Dansk landbrug – Landboforeningerne , Axelborg. Her kan downloades statistik vedrørende landbrug.
  Tallene på denne side er taget fra landøkonomisk årbog, som kan hentes i sin helhed via linket ovenfor.