Site Map

Emner

Drivhuseffekter

Forædling

Giftige planter

Gødskning

Insekter

Landbrugsdebat

Pesticider

PFAS

Skjern Å

Statistik

Vandmiljøplaner

Økologi

 

Til toppen

Drivhuseffekter

Klimaændringer

Drivhusgasser

Klimamodeller

Solens rolle

Iskerneforskning

IPCCs 3. rapport

Nyt fra klimaforskningen

Referencer

Til toppen

Forædling

Krydsning

Gensplejsning

Sygdomsbekæmpelse

Planteavl

Miljø

Naturlig gensplejsning

Betænkeligheder

Udbredelse

Referencer

Kloning

Kromosomfordobling

Hybridavl

Polyploidi

Mutation

Meristem

Referencer

Til toppen

Giftige planter

Generelt

Den vilde flora

Markplanter

Haveplanter

Stueplanter

Gift i fødevarer

Læge- og giftplanter

Ordliste

Billedside

Til toppen

Gødskning

Mikro- og makro

Planters optagelse

Binding/udvaskning

Organisk/uorganisk

Næringsmangel

N- kredsløbet

NPK næringsbehov

N-kilder

Referencer

Til toppen

Insekter

Retvingede

Næbmunde

Biller

Årevingede

Sommerfugle

Tovingede

Insektverdenen

Ikke-insekter

Insektordenen

Ordliste

Til toppen

Landbrugsdebat

Nitrat

NO3 i drikkevand

Landbrug og Tv

Politisk debat

Politisk demagogi

Vort grundvand

Grænseværdier

Fup & fakta

Pulterkammeret

Download

Landbrugslink

Til toppen

Pesticider

LD-50 begrebet

Fareklasser

Nedbrydning

Forbrug

Godkendelse

Grundvandstrusler

Grundvandet

Pesticider -risici

Andre risiko-faktorer

Rester i fødevarer

Grænseværdier

Forsigtig.-princip

Fra Arsenik og DDT

Ordliste

Referencer

Til toppen

PFAS

Hvad er PFAS

Pressen om PFAS

Årsager til PFAS

Links/Kilder

Til toppen

Skjern Å

Lidt historie

Projekter

Lovgivning

Sydløsningen

Andre forslag

Naturgenopretning

Velfærdsanalyse

Kommentarer

Referencer

Til toppen

Statistik

Arealbenyttelse

Husdyrbestand

Husdyrproduktion

Dyreenheder

Eksport

Plantenæring

Planteværnsmidler

Energiforbrug m.v.

Forbrugerpriser

Til toppen

Vandmiljøplaner

Prolog

NPO-redegørelsen

TV – udsendelser

Ekspertvurdering

Div. vurderinger

Vandmiljøplan II

Vandmiljøplan III

Referencer

Iltsvind

Årsager til iltsvind

Kildemateriale

Til toppen

Økologi

Hvad er økologi og økologisk landbrug?

Fordele ved økologisk landbrug

Ulemper ved økologisk landbrug

Er økologisk sundere og bedre?

Økologisk gødningsbalance

Fup & fakta om økologi

Paradokser

Kan 100% global økologi realiseres?

Resume

Links