Rapporter download

 

Erik Somer er fhv. overingeniør i Miljøstyrelsen. Hans redegørelsen over hans uenighed med DMU vedrørende iltsvind og kvælstof han hentes i pdf-format her – 2.5 MB.

Redegørelse af civ.ing Erik Somer

Kvælstof, alger og iltsvind. Min uenighed med DMU

Redegørelse af civ.ing. Erik Somer

Kvælstof, alger og iltsvind. Min uenighed med DMU.


Bjørn Lomborgs svar på kritik i Nature af hans bog : “The Skeptical Environmentalist”. Nature d. 8.11.2001

Lomborgs svar på kritik i Nature

Lomborgs svar på kritik”Godhedens pris” kan hentes her – ca. 1 MB


Lektor Dubgaard: Velfædsanalyse over det nye Skjernå-projekt.

Wilhjelmrapporten -> Hovedudvalgets rapport -> Økonomirapporter -> Skjernåen.

Wilhjelmrapporten – landbrug

Rapport fra underudvalget om Produktion, økonomi og beskæftigelse

Bichelrapport – pesticider Rapport fra underudvalget om lovgivning, tillægsrapport


IPCC´s 3. session – sammendrag af den endelige rapport.
Sammendrag af IPCC-rapport 2001 i PDF-format

Klimaforandringer 2013 – IPCC, dansk sammendrag

2021-2023 (SIXTH ASSESSMENT REPORT)

 


Roundup i drikkevandet

et projektarbejde fra Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet.


Vismændenes svar på kritik af rapport af analysen af dansk vindkraftpolitik

Vismændenes svar på kritik af analyse af dansk vindkraftpolitik