Privat


Lidt om værten –

VærtenNogle få oplysninger om mine faglige forudsætninger for udarbejdelsen af denne hjemmeside.
Som agronom har jeg i nogle år arbejdet i en landboforening indenfor planteavl.
Derefter har jeg gennem en årrække været faglærer på en landbrugsskole.
Fagområderne har omfattet bl.a. planteernæring, jordbundslære, fysik, energiproblemer, elforsyning, a-kraftværker og deres drift m.v. For de 3 sidstnævnte har jeg udarbejdet lærebøger og andet undervisningsmateriale.
Der har på egnen været tradition for godt samarbejde med andre skoleformer – Teknisk Skole, Handelsskole, Gymnasiet / HF og Folkeskolen.
I begyndelsen af 80-erne startede Edb-epoken med hjemmecomputernes fremkomst.
I starten var man nødt til selv at fremstille egnede Edb-programmer, da der intet var på markedet af landbrugsmæssig art.
Det var først efter PC-ernes indtog der kom fart rigtig på feltet da det blev muligt at compilere kildekoder til eksekverbare filer.
I tidens løb har jeg fremstillet mange forskellige Edb-programmer – primært til undervisningsformål og kursusvirksomhed. En del forhandles af Dansk Landbrugs Edb – D.L.E.


De faglige debatsider er tænkt som en faglig hjælp for skoleelever, der arbejder med landbrugsstof under en eller anden form for projektarbejde.
Forhåbentlig kan artiklerne og dokumentationen bidrage til en mere nuanceret debat.
For yderligere oplysninger – send gerne en E-mail!

 Per A. Hansen