EDB-vanding

DLE-VAND er et effektivt EDB-redskab til at styre en ejendoms vandingsregnskab med
et minimum af registreringer.
Programmet kan optimere en ejendoms vand- og energiressourcer.

  1. Brugeren registrerer de enkelte marker eller “træk ”
   1. Længde af træk.
   2. Afgrøde.
   3. Jordtype.

   Der er fast indlagte faste data for :

   • Jordens vandkapacitet
   • De enkelte afgrøders vandingsbehov
   • Dato for start og slut på vandingsregnskab.
   • Data for 30 forskellige afgrøder. ( De faste data kan ændres af brugeren. )
  2. Brugeren skal i vækstsæsonen registrere følgende :
   • mm nedbør
   • og mm tilført vand på ejendommen og de enkelte marker.
   • Afstemme ugens fordampning i mm vand.
  3. Programmet kan bl.a. beregne og udskrive:
   1. De enkelte “træk’s ” vandbalance.
   2. Vandingsprognose for de enkelte marker/ træk.
   3. Grafisk fremstilling af de enkelte markers vandingsbalance og -behov.

Vandingsbehov

  1. Vandingsprioritering af de enkelte marker/træk efter behov.
  2. Køretid og kørehastighed for de enkelte vandinger.
  3. Beregning af total vandtilførsel for de enkelte marker/ træk.
  4. Notatliste.
 1. Administration
  • Sikkerhedskopiering.
  • Hente tidligere års data
  • Årsafslutning – markdata overføres – afgrøder registreres.
  • Hente filer fra disk A