Pulterkammeret

 


Regneopgaver for 7. klasse gennem diverse undervisningsreformer!

* * * 1 9 5 0 * * *

 


En landmand sælger en sæk kartofler for 20 kroner.
Produktionsomkostningerne er 4/5 heraf.
  • Beregn fortjenesten.


   SP.

 

* * * 1 9 6 0 * * *

 


En landmand sælger en sæk kartofler for 20 kroner.
Produktionsomkostningerne er 16 kroner.

 

  • Beregn fortjenesten.

SP.

* * * 1 9 7 0 * * *

 


En landmand sælger en kartoffelmængde [K] for en pengemængde [G].
[G] er mængden af elementer, for hvilket gælder, at [G] er en krone. I stregform må du for mængden {G] lave 20 streger – en for hver krone.
Produktionsomkostningsmængden [E] er fire streger mindre end mængden [G].

 

  • Tegn billedet af mængden E som delmængde af mængden G og
  • opgiv løsningsmængden i antal streger –
   ( Der skulle gerne være 16 streger ////////////////)


SP.
 

* * * 1 9 7 6 * * *

 


En privligert kaptalisk jorbeside beregne sej uratmessi en profit på 20 kr,
da han solte en sæk katofler.


  • Unersøg teksen for gramattiske fajl. Korigér opgavens formullerin og aranger spondtane aksjoner mod denne bonne.

 


Bar
 

* * * 1 9 8 0 * * *

 


En landmand sælger en sæk kartofler for 20 kroner.
Produktionsomkostningerne er 4/5 heraf =16 kroner.
Fortjenesten er 1/5 = 4 kroner.

 

  • Understreg ordet ‘Kartofler’ og diskuter det med din sidemand (m/k)


SP.

* * * 1 9 8 7 * * *

 


En landmand producerer en sæk kartofler.
For at holde sit personlige overskud tilstrækkelig højt, gøder han med
NPK og belaster derved vort fælles miljø – med bl.a. fiskedød tilfølge.

 

  • Dan din egen mening om landmanden –
   – og tegn et 3-D billede af en dræbt ørred på din PC.


SP.

* * * 1 9 9 2 * * *

 


En landmand undlader at producere en sæk kartofler til en værdi af 20  € (EURO)
I stedet braklægger han marken og modtager resten af livet et tilskud
fra EU på 4 € (EURO)pr. sæk ikke-producerede kartofler.

 

  • Forklar hvorfor mere end 100000 mennesker i Afrika vil dø af sult i 1992.

 

* * * 2 0 0 5 * * *

 


En landmand producerer 1 sæk kartofler.
Find via kommunikationskanalen på multimediaprogrammet.
kartoflernes landsnotering, produktionsomkostninger og ydelsesniveau.
  • Find en passende illustration for regnestykket på CD og vis et grafisk
   billede af landmandens dækningsbidrag for den pågældende produktionsgren.


SP.Den lille lovsamling

 


radar
 

 • Intet er umuligt for den, der ikke kan selv (Weilers lov)
 • Hvis du løber hovedet mod væggen, bør du se dig om efter døren. (Aukens handlingsprincip)
 • Spar på kræfterne – brug en større hammer (Anthonys lov)
 • Alle store opdagelser skyldes fejltagelser. (Youngs lov)
 • Gentag aldrig et succesfuldt forsøg. (Fetts lov)
 • Hvis et forsøg lykkedes, er der fejl i opstillingen.
 • Jo større overtidsbetaling – desto større forsinkelser.
 • Fælles uvidenhed gør stærk
 • I et hierarki vil enhver stige til sit niveau af inkompetence (Peters princip).
 • Hvis man ikke kan undgå at træffe en beslutning, så nedsæt et udvalg.
 • Hvis alt andet glipper – prøv brugsanvisningen. (Cahns læresætning)
 • En ekspert er en person, der undgår de små fejl til fordel for de store brølere.
 • Ethvert system, der afhænger af menneskets pålidelighed, er upålideligt.
 • Intet problem er så kompliceret, at det ikke kan gøres mere indviklet
 • En TV-journalist er en person, der skiller avnerne fra kornet – og sender avnerne.
 • Ethvert EDB-program, der fungerer perfekt, er forældet.
 • Ethvert problem tager den tid, der er til rådighed.
 • Arbejdet udvides indtil det udfylder den tid, der er til rådighed. (Parkinson)
 • 1. Den som kan, gør det.
  2. Den som ikke kan, underviser.
  3. Den som ikke kan undervise, bliver leder.
 • Hvis fakta ikke passer med teorien, må man skaffe sig af med fakta. (Maiers lov)
 • Mænd og nationer vil opføre sig rationelt – når alle andre muligheder er udtømte. (Katz´ lov)
 • Når man har fået en ny hammer ligner alting søm.
 • Intet eksperiment er en total fiasko – det kan altid bruges som et dårligt eksempel.
 • Computere er upålidelige, men mennesker er endnu mere upålidelige.
 • Ethvert system, der er afhængige af menneskets pålidelighed er upålideligt. (Gilbs lov)
 • Med tilstrækkelig forskning, kan man underbygge enhver teori.
 • I Danmark kan alle analfabeterne læse og skrive (Poul Henningsen)
 • Enhver revolutionerende ide fremkalder 3 reaktionstrin:
  1. Der er umuligt – spild ikke min tid.
  2. Det er måske muligt, men det kan ikke betale sig.
  3. Det har jeg hele tiden sagt er en god ide.

 

 

 1. Plagiat er at skrive af efter 1
  Forskning og videnskab er at skrive af efter mere end 1 kilde.

(Fra flere kilder)


SP.